Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu mới nhất

bảo hiểm xã hội
* Mã sách: BHXH
* Giá bán: 30.000 đồng
 
 
   

 (Xem nội dung sách Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn theo mục lục sách bên dưới hoặc đọc sách online TẠI ĐÂY)

 * LƯU Ý:
– Bấm VÀO ĐÂY để tham khảo cách thanh toán tiền mua sách  tải sách về máy tính.
– Khách hàng sẽ được nhận miễn phí bản Ebook cập nhật các văn bản mới nhất trong vòng 2 tháng (kể từ ngày mua). 
– Nếu mua thêm gói CẬP NHẬT giá 10.000 đồng/năm, khách hàng sẽ tiếp tục nhận được các bản Ebook cập nhật tiếp theo trong vòng 12 tháng sau khi hết hạn 2 tháng miễn phí.
– Có thể tải về bản ebook dùng thử: TẠI ĐÂY

– Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sách hoặc cách thanh toán, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 09834.12349 (gặp Minh Hùng) hoặc gởi mail đến tracuuphapluat@gmail.com để được hỗ trợ.

 * KHUYẾN MÃI:
– Giảm 10% giá sách đối với khách hàng thanh toán tiền mua sách bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng.
– Giảm 10% đối với đơn hàng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên. 
– Tặng kèm toàn bộ văn bản dạng file Word (có đính kèm các phụ lục, biểu mẫu như mục lục bên dưới).
 

* MỤC LỤC SÁCH

 • Luật Bảo hiểm xã hội 2006

Quy định về Bảo hiểm thất nghiệp:

 • Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 • Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 • Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 127/2008/ND-CP về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 • Thông tư 113/2009/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp trong Quân đội
 • Quyết định 1199/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về thành lập Bảo hiểm thất nghiệp
 • Thông tư 96/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về BHXH tự nguyện:

 • Nghị định 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện
 • Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội  về bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Quyết định 45/2011/QĐ-TTg về quy định hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với giáo viên mầm non công tác trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
 • Thông tư liên tịch 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn QĐ 45/2011/QĐ-TTg quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
 • Nghị định 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Thông tư 02/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị định 134/2008/NĐ-CP

Quy định về BHXH bắt buộc:

 • Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP về BHXH bắt buộc
 • Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP về BHXH bắt buộc
 • Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn NĐ 152/2006/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Thông tư 07/2010/TT-BYT hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc
 • Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã bội bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND
 • Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân (Hiệu lực 24/12/2013)
 • Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn NĐ 68/2007/NĐ-CP về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND
 • Thông tư 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND
 • Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH về sửa đổi Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc
 • Thông tư 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ BHXH bắt buộc và tự nguyện đối với người vừa có thời gian BHXH bắt buộc vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện

Hướng dẫn tính thời gian hưởng chế độ BHXH

 • Quyết định 182/2004/QĐ-TTg về việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn
 • Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 182/2004/QĐ-TTg về việc tính thời gian để hưởng chế độ BHXH đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn
 • Quyết định 107/2007/QĐ-TTg về tính thời gian để hưởng chế độ BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và CAND thuộc biên chế Cơ quan Nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức CT-XH, Doanh nghiệp nhà nước, Đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn
 • Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định 107/2007/QĐ-TTg
 • Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định 107/2007/QĐ-TTg

Quy định về điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH

 • Nghị định 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Thông tư 02/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị định 134/2008/NĐ-CP
 • Nghị định 83/2008/NĐ-CP điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
 • Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 83/2008/NĐ-CP điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
 • Thông tư 01/2009/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 83/2008/NĐ-CP
 • Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
 • Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
 • Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
 • Nghị định 35/2012/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 • Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP và 31/2012/NĐ-CP
 • Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH (Hiệu lực: 15/3/2013)

Quy định về trợ cấp bảo hiểm xã hội:

 • Nghị định 23/2011/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 • Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 23/2011/NĐ-CP
 • Thông tư 54/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 23/2011/NĐ-CP
 • Nghị định 35/2012/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 • Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP
 • Nghị định 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (Hiệu lực: 01/9/2013)

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, khiếu nại tố cáo về BHXH:

 • Nghị định 77/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế
 • Quyết định 1313/QĐ-BHXH về Quy định công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam
 • Quy chế 1853/QCPH-TCCSPCTP-BHXHVN phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và BHXH Việt Nam trong phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo TTATXH tại đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
 • Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Quyết định 1543/QĐ-BHXH về mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội
 • Quyết định 1788/QĐ-BHXH về Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thủ tục hành chính, biểu mẫu BHXH

 • Quyết định 1518/QĐ-BHXH về mẫu sổ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ bảo hiểm xã hội
 • Quyết định 1111/QĐ-BHXH về Quy định quản lý thu BHXH, y tế; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
 • Quyết định 884/QĐ-BHXH Quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Quyết định 488/QĐ-BHXH quy định quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội
 • Quyết định 1764/QĐ-BHXH sửa đổi Quy định quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội kèm theo Quyết định 488/QĐ-BHXH
 • Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh
 • Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT-BYT-BHXH về các cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội
 • Thông tư 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ BHXH bắt buộc và tự nguyện đối với người vừa có thời gian BHXH bắt buộc vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện
 • Hướng dẫn 162/BHXH-CĐCS về thủ tục hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng trong quân đội

Quy định về cơ cấu tổ chức và một số quy định khác:

 • Nghị định 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
 • Nghị định 116/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
 • Quyết định 332/QĐ-BHXH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế
 • Quy chế 1619/QCPH-TLĐ-BHXH phối hợp công tác giữa BHXH VN và Tổng Liên đoàn lao động VN trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm XH
 • Quyết định 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2012 về giao dự toán thu, chi của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Nghị quyết 49/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam