Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu mới nhất

vi phạm hành chính* Mã sách: VPHC
* Giá bán: 20.000 đồng 
 
 

(Xem nội dung sách Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn theo mục lục sách bên dưới hoặc đọc sách online TẠI ĐÂY)

* LƯU Ý:
– Bấm VÀO ĐÂY để tham khảo cách thanh toán tiền mua sách  tải sách về máy tính.
– Khách hàng sẽ được nhận miễn phí bản Ebook cập nhật các văn bản mới nhất trong vòng 2 tháng (kể từ ngày mua).
– Nếu mua thêm gói CẬP NHẬT giá 10.000 đồng/năm, khách hàng sẽ tiếp tục nhận được các bản Ebook cập nhật tiếp theo trong vòng 12 tháng sau khi hết hạn 2 tháng miễn phí.
– Có thể tải về bản ebook dùng thử: TẠI ĐÂY

– Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sách hoặc cách thanh toán, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 09834.12349 (gặp Minh Hùng) hoặc gởi mail đến tracuuphapluat@gmail.com để được hỗ trợ.

 * KHUYẾN MÃI:
– Giảm 10% giá sách đối với khách hàng thanh toán tiền mua sách bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng.
 Giảm 10% đối với đơn hàng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên. 
– Tặng kèm toàn bộ văn bản dạng file Word (có đính kèm các phụ lục, biểu mẫu như mục lục bên dưới).
 

* MỤC LỤC SÁCH

Quy định chung:

 • Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (Có hiệu lực 01/7/2013)

 • Một số nội dung mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
 • Nghị quyết 24/2012/QH13 thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
 • Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính
 • Phụ lục biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính

Quy định về tạm giữ hành chính:

 • Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất (Hiệu lực 17/11/2013)
 • Nghị định 162/2004/NĐ-CP ban hành Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính
 • Nghị định 19/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 162 về Quy chế tạm giữ người theo thủ tục HC
 • Thông tư 42/2010/TT-BCA hướng dẫn Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Quy định về tang vật phương tiện vi phạm hành chính:

 • Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính (Hiệu lực 18/11/2013)
 • Thông tư 19/2007/TT-BTC về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết hạn tạm giữ bị tịch thu theo TTHC và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ
 • Thông tư 12/2010/TT-BTC hướng dẫn xử lý tang vật VPHC là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước
 • Thông tư 139/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 12/2010/TT-BTC xử lý tang vật vi phạm hành chính và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước
 • Thông tư 215/2012/TT-BTC hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính (có hiệu lực 25/01/ 2013)
 • Thông tư 15/2003/TT-BTC hướng dẫn phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm luật lệ trật tự an toàn giao thông
 • Thông tư 90/2008/TT-BNN hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu

Quy định về xử phạt hành chính:

 • Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Nghị Định 97/2006/NĐ-CP quy định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính
 • Nghị Định 15/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 97 xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính
 • Thông tư 54/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 97/2006/NĐ-CP và 15/2009/NĐ-CP quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính
 • Nghị định 165/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
 • Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (Hiệu lực 16/12/2013)

Văn bản hướng dẫn xử lý VPHC trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội
Quy định về xử phạt hành chính về ANTT, ATXH:

 • Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
 • Nghị định 178/2004/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm
 • Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA quy định quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

Quy định về Giáo dục tại xã phường:

 • Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Hiệu lực 15/11/2013)

Quy định về Cơ sở giáo dục:

 • Nghị Định 76/2003/NĐ-CP hướng dẫn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
 • Nghị Định 125/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 76 về áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
 • Nghị định 118/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở Giáo dục
 • Thông tư 23/2009/TT-BCA(V19) hướng dẫn Nghị định 76/2003/NĐ-CP và Nghị định 125/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 76/2003/NĐ-CP hướng dẫn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
 • Thông tư 60/2011/TT-BCA quy định về biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Quy định về Trường giáo dưỡng:

 • Nghị Định 142/2003/NĐ-CP về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
 • Nghị Định 66/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 142 về áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
 • Nghị định 118/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định áp dụng biện pháp đưa vào Trường Giáo dưỡng
 • Thông tư 19/2011/TT-BCA hướng dẫn biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
 • Nghị định 81/2011/NĐ-CP quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng

Quy định về Cơ sở chữa bệnh:

 • Nghị Định 135/2004/NĐ-CP về biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của CSCB và chế độ áp dụng người thành niên, người tự nguyện vào CSCB
 • Nghị định 61/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 135/2004/NĐ-CP áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh
 • Nghị định 43/2005/NĐ-CP quy định việc đưa người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh
 • Thông tư 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn Nghị định 43/2005/NĐ-CP quy định đưa người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh (đính kèm biểu mẫu)
 • Thông tư liên tịch 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng

Quy định chung về CSGD, Trường giáo dưỡng, Cơ sở chữa bệnh:

 • Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BCA-BYT hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viện của Nhà nước
 • Quyết định 511/1999/QĐ-BCA (V26) ban hành Quy chế về phòng, chống HIV/AIDS trong Trại giam, Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng
 • Thông tư liên tịch 08/2006/TTLT-BGDĐT-BCA hướng dẫn chương trình học văn hóa cho học viên tại cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng
 • Quyết định 96/2007/QĐ-TTg về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh
Quy định xử lý vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực cụ thể:
 • Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dấn sư, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (Hiệu lực: 11/11/2013)
 • Nghị định 114/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em
 • Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Nghị định 13/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 98/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Nghị định 106/2003/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí
 • Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • Nghị Định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • Nghị định 53/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 • Nghị định 62/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 • Nghị định 06/2008/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
 • Nghị định 112/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
 • Nghị định 08/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
 • Nghị định 47/2010/NĐ-CP xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
 • Nghị định 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
 • Nghị định 56/2006/NĐ-CP xử phạt trong hoạt động văn hoá – thông tin
 • Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Nghị định 47/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
 • Nghị định 109/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
 • Nghị định 68/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Điện lực
 • Nghị định 151/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng
 • Nghị định 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 • Nghị định 92/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT
 • Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá