Luật Khiếu nại Tố cáo và văn bản hướng dẫn thi hành, biểu mẫu mới nhất

* Mã sách: KNTCkhiếu nại tố cáo
* Giá bán: 10.000 đồng
 
 

(Xem nội dung sách Luật Khiếu nại tố cáo và văn bản hướng dẫn theo mục lục bên dưới hoặc đọc sách online TẠI ĐÂY)

 * LƯU Ý:

- Bấm VÀO ĐÂY để tham khảo cách thanh toán tiền mua sách  tải sách về máy tính.
- Khách hàng sẽ được nhận miễn phí bản Ebook cập nhật các văn bản mới nhất trong vòng 2 tháng (kể từ ngày mua).
- Nếu mua thêm gói CẬP NHẬT giá 10.000 đồng/năm, khách hàng sẽ tiếp tục nhận được các bản Ebook cập nhật tiếp theo trong vòng 12 tháng sau khi hết hạn 2 tháng miễn phí.
- Có thể tải về bản ebook dùng thử: TẠI ĐÂY

- Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sách hoặc cách thanh toán, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 09834.12349 (gặp Minh Hùng) hoặc gởi mail đến tracuuphapluat@gmail.com để được hỗ trợ.

 * KHUYẾN MÃI:
Giảm 10% giá sách đối với khách hàng thanh toán tiền mua sách bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng.
Giảm 10% đối với đơn hàng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên. 
Tặng kèm toàn bộ văn bản dạng file Word (có đính kèm các phụ lục, biểu mẫu như mục lục bên dưới).
 

* MỤC LỤC SÁCH

Văn bản hướng dẫn chung
 • Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo năm 2004
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo năm 2005
 • Luật khiếu nại năm 2011 (có hiệu lực 01/7/2012)
 • Luật Tố cáo năm 2011 (có hiệu lực 01/7/2012)
 • Nghị định 136/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KN, TC
 • Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại (có hiệu lực 20/11/2012)
 • Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo (có hiệu lực 20/11/2012)
 • Nghị quyết 30/2004/QH11 về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước
 • Chỉ thị 36/2004/CT-TTg chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo
 • Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP về mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyếtkhiếu nại tố cáo
 • Quyết định 2189/QĐ-TTCP về Mẫu văn bản trong hoạt động rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài (đính kèm mẫu)
 • Quyết định 114/QĐ-BTP hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo
 • Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
 • Quyết định 1584/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyếtkhiếu nại tố cáo và Thanh tra khu vực 1
 • Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo và Thanh tra khu vực 2
 • Quyết định 1575/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo và Thanh tra khu vực 3

Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân:

 • Thông tư 01/2009/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo (kèm theo mẫu)
 • Thông tư 07/2011/TT-TTCP hướng dẫn quy trình tiếp công dân
 • Thông tư 04/2010/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn KN, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại tố cáo (kèm theo mẫu)

Quy trình giải quyết đơn thư KN, TC tiếp công dân một số Bộ, ngành

 • Nghị quyết 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
 • Nghị quyết 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc Đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyếtkhiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân
 • Quyết định 1467/QĐ-VPCP ban hành Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo của Văn phòng Chính phủ
 • Quyết định 57/2005/QĐ-BNV về Quy chế giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân của Bộ Nội Vụ
 • Quyết định 1371/2007/QĐ-BCA(V24) về Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo trong Công an nhân dân
 • Quyết định 122/2008/QĐ-BTC về quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
 • Thông tư 49/2011/TT-BTC sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính
 • Quyết định 43/2007/QĐ-BTC ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính
 • Quyết định 35/2008/QĐ-BGTVT ban hành quy chế giải quyết khiếu nại tố cáo của Bộ Giao thông vận tải
 • Quyết định 06/2007/QĐ-BTP ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp
 • Quyết định 47/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Thông tư 03/2010/TT-BTTTT quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư 17/2009/TT-BYT hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế
 • Thông tư 176/2005/TT-BQP hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong Quân đội
 • Thông tư 17/TT-NH3 về giải quyết khiếu nại tố cáo trong ngành Ngân hàng
 • Quyết định 3591/QĐ-BHXH về giải quyết khiếu nại tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Thông tư 02/2011/TT-UBDT Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc
 • Quyết định 899/QĐ-TCT năm 2010 ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơnkhiếu nại tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp
 • Quyết định 1444/QĐ-BCT về Quy chế tổ chức tiếp công dân của Bộ Công Thương
 • Quyết định 1454/QĐ-TCTHADS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo

Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tiếp công dân trong một số lĩnh vực

 • Quyết định 44/2005/QĐ-BYT ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế
 • Thông tư 05/2011/TT-BTTTT về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
 • Nghị định 04/2005/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
 • Thông tư 06/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 04/2005/NĐ-CP về khiếu nại, tố cáo trong lao động
 • Chỉ thị 26/2001/CT-TTg về việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
 • Quyết định 530/2006/QĐ-TLĐ về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Quyết định 1420/QĐ-GQKNTC ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
 • Thông tư 01/2006/TT-BNV hướng dẫn giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật công chức trong cơ quan nhà nước
 • Nghị quyết 39/2012/QH13 tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đaiQuy trình giải quyết đơn thư KN, TC tiếp công dân trong lĩnh vực tố tụng
 • Thông tư 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn khiếu nại, tố cáo trong Bộ Luật Tố tụng hình sự
 • Quy định 200/QĐPH/VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp
 • Quyết định 59/2006-QĐ-VKSTC-V7 Quy chế công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát
 • Thông tư 63/2010/TT-BCA-V24 hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân
 • Thông tư 50/2011/TT-BCA quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong công an nhân dân
 • Công văn 120/2003/KHXX về việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo

Tham khảo phụ lục:

 • Các câu hỏi và trả lời liên quan đến Luật Khiếu nại tố cáo và văn bản hướng dẫn